Minh Hiếu HR

Minh Hiếu HR

ĐANG CÓ SỰ THAY ĐỔI RẤT NHIỀU

Tranngocminhhieu.com sẽ có một sự thay đổi lớn về nội dung, các chuyên mục, giao diện, chức năng.

Nếu bạn rất cần xem bài viết thì có thể làm như sau:

1. Quay lại trang kết quả tìm kiếm của Google

2. Ở dòng màu xanh là cây "https://tranngocminhhieu.com/...." có một cái nút mủi tên sổ xuống ở cuối dòng. Nhấp vào nút đó và chọn "Bản lưu"

Như vậy bạn sẽ xem được bài viết trong khi Hiếu đang sửa website nhé!

Cảm ơn bạn!